Sunday, December 31, 2017

نحوه ی انتقاد و عبور از مشکلات از نظر رئیس جمهور

سخنرانی رئیس جمهور درمورد وقایع اخیر در کشور.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment