Saturday, December 30, 2017

آغاز اغتشاش در تهران!

جمعیتی حدود ۵۰ نفر لحظاتی پیش به تخریب اموال عمومی در میدان فردوسی پرداختند / این افراد توسط چند لیدر هدایت می‌شدند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment