Saturday, December 30, 2017

اولین گزارش صدا و سیما از تجمعات اخیر مردم در برخی شهرها!

گزارش تهیه شده در بخش خبر 14 شبکه یک سیما

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment