Sunday, December 31, 2017

یادآوری؛ توصیه رهبر انقلاب برای عبور آرام از روزهای دشوار

بازنشر جمله آرامش بخش رهبر انقلاب به علی خوش لفظ جانباز جنگ تحمیلی

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment