Saturday, December 30, 2017

بی‌ اعتنایی مردم به شعارهای ساختارشکنانه برخی در دانشگاه تهران!

وقتی مطالبات معیشتی مردم به حاشیه می‌رود...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment