Wednesday, February 28, 2018

درخواست 30 سال زندان برای رئیس جمهور برکنار شده کره جنوبی

رئیس جمهور برکنار شده کره جنوبی که 66 سال سن دارد ممکن است تا آخر عمر در زندان بماند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment