Wednesday, February 28, 2018

خودسوزی یک مغازه دار در اعتراض به پلمپ مغازه اش!

امروز در کرج فردی که شهرداری قصد پلمپ کردن مغازه اش رو داشت خودش رو آتش زد !!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment