Sunday, February 25, 2018

آیا فرد خارجی هم در پرونده اخیر جاسوسی دستگیر شده؟

دستگیری افرادی که در پوشش فعالیت  زیست محیطی، از اماکن نظامی و موشکی جاسوسی میکردند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment