Tuesday, February 27, 2018

معضل جدید و عجیب مسافران برای پرواز به شهر اهواز!

آب و هوای اهواز برای یک شرکت نامساعد است اما شرکت دیگر مشکلی برای پرواز ندارد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment