Wednesday, February 28, 2018

خودکشی ۲ دختر جوان از پل کابلی در تبریز

لحظاتی پیش اقدام به خودکشی ۲ دختر جوان از پل کابلی تبریز؛ این دو دختر زنده هستند و از ناحیه دست و پا صدمه دیده اند. این دختران جوان ۱۶ و ۱۷ ساله هستند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment