Wednesday, February 28, 2018

روحانی : مردم در مشکلات هستند اما راه درستی را انتخاب کردند!

سخنرانی ریاست جمهوری در جمع مردم هرمزگان (96/12/09)

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment