Wednesday, February 28, 2018

شوخی جالب روحانی با طرح ماهی در قفس!

در نشست بهره برداری همزمان از چند طرح عمرانی و صنعتی در استان هرمزگان

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment