Sunday, February 25, 2018

پایان تمام هیاهو و جنجالها بر سر طرح زوج و فرد 97

اختلاف نظرهای پلیس و شهرداری بر سر طرح ترافیک سرانجام به پایان رسید

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment