Monday, February 26, 2018

انفجار یک واحد مسکونی در خيابان ولیعصر تهران

در این حادثه که در طبقه ۳ یک واحد مسکونی روی داد، مردی ۶۰ ساله زخمي شد؛ علت این حادثه در دست بررسی است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment