Tuesday, February 27, 2018

آتش سوزی در یک مجتمع تجاری حوالی دریاچه چیتگر

آتش سوزی در بازار بزرگ تهران که در منطقه چیتگر در حال ساخت است

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment