Sunday, February 25, 2018

انتقاد جنجالی امیرمحمد زند از نامزدی فیلم های ایرانی در اسکار

سخنان جنجالی بازیگر کشورمان از وضعیت هنر سینما در ایران

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment