Tuesday, February 27, 2018

شوخی وحشتناک کودکان با راننده ی قطار در خوزستان

شوخی که میتوانست منجر به مرگ تمامی کودکان شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment