Sunday, February 25, 2018

برگزاری مراسم یادبود شهدای حادثه پاسداران

مراسم یادبود چهار جوان پلیس و بسیجی که توسط افراد منتسب به دراویش در خیابان پاسداران به شهادت رسیده بودند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment