Sunday, July 30, 2017

وتا حشره ای که 10 دقیقه زیر آب پناه می گیرد

وتا یکی از حشرات غول پیکر جهان است. تا حدودی شبیه به جیرجیرک ها و از همان خانواده  می باشد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment