Sunday, July 30, 2017

طراحی ناخن ؛ مدل 23

یک روش جدید و جالب برای طراحی روی ناخن که با ریختن لاک درون کیسه انجام می شود. این ویدئوی جالب را حتما ببینید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment