Saturday, July 29, 2017

آزمایش موشکی کره شمالی در جواب به تحریمهای آمریکا

کره شمالی یک موشک بالستیک قاره پیما به نام هواسونگ 14 را آزمایش کرد.این موشک که در آب های منطقه ویژه اقتصادی ژاپن فرود آمد 47 دقیقه به مسیر خود ادامه داد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment