Saturday, July 29, 2017

حرکت خودروها برخلاف جهت خیابان در تهران!!

روز گذشته حرکت معکوس و خطرساز خودروها در خیابان فتح شهر تهران توجه مردم را به خود جلب کرده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment