Monday, July 31, 2017

گروگانگیری نافرجام در مشهد

به گفته شاهدان پلیس در حوالی میدان بیت المقدس مشهد به فردی مشکوک شده و به وی فرمان ایست می دهد اما فرد مورد نظر پا به فرار گذاشته و صاحب یکی از مغازه های اطراف را گروگان می گیرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment