Sunday, July 30, 2017

صرع کوچک در کودکان چیست؟

تشنج یا صرع کوچک یکی از انواع صرع است که معمولا در کودکان رخ می دهد. با علائم و نکات این بیماری آشنا شوید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment