Saturday, July 29, 2017

فشار خون و بیماری های قلبی در بارداری

مراقبت های پیش از بارداری بسیار مهم است چرا که بی توجهی به برخی بیماری ها می تواند در دوران حاملگی اثرات سوء برای مادر و جنین داشته باشد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment