Saturday, July 29, 2017

انتقاد هاشمی از اوضاع سخت وزارت بهداشت در دولت یازدهم

 سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در دومین همایش ملی پرستاری جامعه نگر انتقاداتی به حاشیه درست کنان حوزه سلامت داشت و همچنین انتقادی هم به اوضاع سخت وزارتخانه اش در دولت یازدهم داشت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment