Saturday, July 29, 2017

توقیف برخی فیلمهای سینمایی؛سناریو یا مصلحت؟!

یکی از مشکل های امروز سینمای ایران؛اکران فیلم هایی که جنجالی می شوند و در ورطه توقیف و یا عدم توقیف می افتند..

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment