Monday, July 31, 2017

خارج شدن ناگهانی یکی از کابین ها از ریل هوایی در آلمان!

در پی برخورد یک اتاقک تله‌کابین به یکی از دکل‌های پایه بر فراز رود "راین" در آلمان 75مسافر در اتاقک‌های خود معلق ماندند.  گفته می‌شود ارتفاع بعضی از کابین‌ها ۴۰ متر است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment