Sunday, July 30, 2017

تایید بازداشت دو مداح توسط سخنگوی قوه قضائیه

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود، از ماجرای دستگیری مداحان گفت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment