Sunday, July 30, 2017

چرخش زیبا و دیدنی barell roll خلبانان ایرانی با F-14

چرخش عالی Barrel Roll با هواپیمای F-14 توسط خلبان های پایگاه هشتم شکاری اصفهان.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment