Monday, July 31, 2017

استعفای رئیس 80 ساله فدراسیون بوکس پس از 28 سال!

احمد ناطق نوری رییس فدراسیون بوکس که چند ماه تا پایان دوره چهار ساله ریاستش در این فدراسیون باقی مانده بود، با حضور در دفتر وزیر ورزش از سمت خود استعفا کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment