Saturday, July 29, 2017

خودسوزی مرد معترض در مقابل اداره مهاجرت استرالیا!

یک مرد که در ناحیه تجاری شهر سیدنی با ریختن بنزین بروی خود، قصد خودسوزی داشت با عکس العمل سریع نیروهای پلیس و آتش نشان نجات یافت.این فرد در اعتراض به اداره مهاجرت دست به این اقدام زد اما بر اساس گزارش ها دلیل اعتراض وی به این سازمان مشخص نیست.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment