Saturday, July 29, 2017

چطور ناخن های نوزاد را کوتاه کنیم؟

یکی یکی از مشکلات والدین در روزها و هفته های آغازین، نحوه کوتاه کردن ناخن های نوزادان است. برخی نکته های کلیدی برای این کار به شما یادآوری شود. شاید درجه اطمینان بیشتری در این زمینه به دست آورید و با خیال راحت تر این کار را انجام دهید

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment