Saturday, July 29, 2017

ورود هوشیارانه رهبری و جمع شدن یک شیطنت سیاسی

دولت دوازدهم به روزهای تشکیل نزدیک می‌شود؛ تا چند روز دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند. با این حال، از حدود دو هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی پر حجم رسانه‌های خارج از کشور نیز برخوردار است، درصدد القای این ادعاست که تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند.اما اصل ماجرا چیز دیگری است...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment