Sunday, July 30, 2017

عجیب ترین مراسم نامزدی در قفس شیرها!

یک جوان مصری با اصرار بر برگزاری مراسم نامزدی خود در داخل قفس شیرها در یک سیرک در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد. وی برای این کار از تجارب پدرش در برخورد با شیر و حیوانات درنده استفاده کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment