Wednesday, February 14, 2018

روایت ظریف از جاسوسی ها در مذاکرات هسته ای

وزیر خارجه گفت: زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود بعضی روزها در محیط مذاکره تلفن من مانند اتو داغ بود و سایر مذاکره‌کنندگان نیز مشکل مشابهی داشتند. این قبیل اتفاقات نشان‌دهنده این است که میزان تلاش برای تعرض به موضوعات داخلی ما زیاد است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment