Tuesday, February 13, 2018

تصادف زنجیره‌ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان

تصادف زنجیره‌ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان و پائین بودن میزان دید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment