Sunday, February 4, 2018

واکنش محسنی اژه ای به اظهارات کلانتری درباره مافیای خودرو!

اینکه رییس سازمان محیط زیست بگوید مافیا داریم و رییس جمهور هم زورش نمیرسد حرف درستی نیست و فکر نمی کنم رئیس جمهور هم این حرف را قبول داشته باشد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment