Monday, May 7, 2018

آخرین آمار از زلزله 4/8 ریشتری بامداد امروز در کهکیلویه

آمار کشته شدگان و مصدومین زلزله بامداد امروز استان کهکیلوییه و بویراحمد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment