Friday, May 4, 2018

جدیدترین اسناد منتشر شده از عملیات ترورسیتی داعش در تهران

در این اسناد مکالمه تروریست ها در شبکه های مجازی آشکار شده.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment