Monday, May 14, 2018

سکه سر به زیر شد!

امروز طلا با کاهش قیمت صد هزار تومانی مواجه شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment