Sunday, May 6, 2018

آغاز ماراتن پنج نامزد برای تصدی شهرداری تهران

سه کاندیدای شهرداری تهران،حجت الله میرزایی معاون امور برنامه ریزی شهرداری، سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری و محمد علی افشانی صبح يکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور در شورای شهر درباره برنامه های خود به سوالات نمایندگان شورای شهر پاسخ گفتند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment