Monday, May 14, 2018

بررسی تور برجامی ظریف در نیمه ی راه

وزیر امور خارجه پس از سفر به چین امروز به روسیه رفته بود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment