Sunday, May 6, 2018

اشتباه عجیب صدا و سیما در مستند بدون فیلتر با رویکرد تلگرام

اشتباه صدا و سیما در طراحی صفحه تلگرام منتسب به اعضای داعش در مستند بدون فیلتر

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment