Saturday, May 5, 2018

بهانه جالب آمریکا درباره برجام منطقه ای از قول شمخانی!

آمریکا به بهانه نرخ بیکاری در ایران پیشنهاد برجام منطقه ای به ایران داده!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment