Sunday, May 6, 2018

وقتی دام‌ها طعمه سیل میشوند

عدم توجه چوپان به هشدارهای هواشناسی موجب شد دام‌ها طعمه سیل شوند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment