Monday, May 14, 2018

آبگرفتگی معابر در پی باران شدید در مشهد

وقوع سیل در مشهد در پی بارش شدید باران در این شهر

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment