Thursday, May 10, 2018

تصادف وحشتناک در جاده یزد

تصاویری از تصادف دلخراش در جاده کمربندی یزد-مهریز

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment