Monday, May 7, 2018

دستگیری مهاجم مسلح با فت پا!

مشارکت تحسین برانگیز شهروند امریکایی در دستگیری یک مهاجم مسلح که قصد حمله به یک کتابخانه در ایالت اوهایو  را داشت

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment