Wednesday, May 9, 2018

اتمام حجت روحانی با مکرون در مورد حفظ برجام

گفت و گوی تلفنی رییس جمهور با همتای فرانسوی خود پیرامون اقدام اخیر ترامپ و حفظ برجام از جانب اروپایی ها

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment